Precise Exercise, performance with recorded text, 2017, left: Tina Jeranko, right: Saulė Noreikaitė

Video: Katarina Juričić & Emma Sarpaniemi